Образователни игри

Всички знаем колко полезно е за децата да играят с образователни игри, но някой казвал ли ви защо?

Естествената потребност на хората за придобиване на знания и опит започва  да се
удовлетворява чрез игра още от раждането им. Най-добрият начин да накараш някого да учи с удоволствие, е да превърнеш ученето в забавление!

Игрите могат продължително да задържат вниманието, така че децата да възприемат нови знания и логически връзки без скука и умора.

Образователните игри развиват мисловния процес у децата, карат ги да преценят ситуации няколко стъпки напред.

Симулирането на различни казуси развива креативното мислене и помага за справянето с реални такива в истинския живот.

Развиват се социалните умения и възможност за координиране с другите участници.

Те спомагат за усъвършенстване на умението за запаметяване на повече и по-разнообразна информация,както и за бързото съсредоточаване над даден проблем.

Според психолозите образователните игри оказват положително влияние и върху деца със силно изразена импулсивност, хиперактивност и неспособност за концентрация.

Те помагат за освобождаване от натрупаното напрежение, както и за балансиране на процесите на учене и забавление.

В предучилищното и начално образование се увеличава тенденцията все по-голяма част от обучението да е под формата на игра.

Образователните игри н само задоволяват фундаменталната потребност от учене, но и доставят удоволствие, забавление мотивират и стимулират творчесвото!